Terms and Conditions

TERMS AND CONDITIONS

1. ONDERWERP
1.1. De website https://Skinlabo.com, eigendom van SKINLABO Srl, met maatschappelijke zetel te Via Varallo, 22 / A, 10121 Turijn, in de persoon van haar vertegenwoordiger Angelo Muratore (MRTNGL71P19G273A), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Turijn, n. REA: TO - 1221309 in het handelsregister, P.IVA (BTW-nr.) 11541460017, (hierna ook "Skinlabo" genoemd) werd opgericht om de detailhandel uit te voeren van schoonheidsproducten Made-in-Italy, via voorbeeld en niet beperkt tot: crèmes, make-up producten, wasmiddelen, enz .. (hierna ook wel de "Producten" genoemd).
1.2. Hieronder volgen de algemene voorwaarden die de relatie tussen de klanten (zoals hieronder gedefinieerd) en Skinlabo regelen met betrekking tot de verkoop van de producten.
2. TOEPASSINGSGEBIED
2.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (hier vernoemd naar "AV") zijn van toepassing op de aankopen van Producten in de elektronische catalogus van Skinlabo op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en die online kan worden bekeken op https://Skinlabo.eu ( hier vernoemd naar "Site"). De afbeeldingen bij de beschrijving van een product hebben alleen een illustratief doel om de beste perceptie van de verschillende producten mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten komen mogelijk niet exact overeen met het product zelf, maar kunnen verschillen in kleur en maat, zelfs in de accessoires die in de afbeelding worden weergegeven.
2.2. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment door Skinlabo worden gewijzigd en / of bijgewerkt.
2.3. Alle wijzigingen en / of aanvullingen zijn van kracht vanaf de datum van publicatie op de site.
2.4. Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden is de klant die de Site bezoekt om aankopen te doen, elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep (hier vernoemd naar de "Klant").
2.5. De klant is verplicht om, alvorens de bestelling te verzenden, deze AV die hem op de site ter beschikking zijn gesteld en die door de klant te allen tijde beschikbaar zijn via de link in de e-mailbevestiging van elke bestelling, zorgvuldig te lezen. om de reproductie en opslag ervan mogelijk te maken.
3. TOEPASSELIJK RECHT
3.1. Het verkoopcontract tussen de klanten en Skinlabo wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving.
3.2. De regels waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen voor overeenkomsten op afstand, worden geregeld door afdeling II van wetsbesluit nr. 206 van 6 september 2005 ("Consumentencode") s.m.i. en voor verkoop met elektronische instrumenten door wetsbesluit nr. 70 van 9 april 2003 s.m.i.
3.3. Volgens artikel 6, lid 2, van de Rome I-verordening (Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008) geniet de consument ook de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin het zijn gewone verblijfplaats heeft.
4. REGISTRATIE
Om de Producten op de Site te kunnen kopen - zonder echter dat deze procedure een aankoopverplichting van de registrant met zich meebrengt - moet elke Klant zich op de Site registreren door een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen en de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
- voornaam en achternaam;
- gegevens Di nascita.
en bij het plaatsen van een bestelling is ook vereist:
- nationaliteit;
- woonadres;
- telefoon nummer;
- verzendadres indien anders dan woonplaats;
- belastingcode of BTW-nummer.
4.1. De gegevens die aan Skinlabo worden verstrekt, worden opgeslagen bij de registratie, de verwerking van dergelijke gegevens is onderworpen aan de privacyregelgeving, overeenkomstig Wetsbesluit nr. 196/2003 en EU-Reg. Nr. 679/2016 (de zogenaamde "AVG"); Klanten kunnen dergelijke gegevens op elk moment wijzigen door naar hun profiel op de startpagina te gaan.
4.2. De gebruikersnaam voor toegang tot het gereserveerde gedeelte van de site zal bestaan ​​uit het e-mailadres dat is gebruikt voor registratie.
5. SLUITING VAN HET CONTRACT
5.1. De verkoopovereenkomst tussen Skinlabo en de Klant wordt geacht te zijn gesloten met de aanvaarding van de bestelling door Skinlabo. Acceptatie wordt door Skinlabo verzonden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven bij het registreren op de site.
5.2. Dit bevestigingsbericht bevat de datum en het tijdstip van uitvoering van de bestelling en een 'Bestelnummer', dat moet worden gebruikt in alle verdere communicatie met het Skinlabo-personeel. Het bericht bevat alle gegevens die door de Klant zijn ingevoerd, die zich ertoe verbindt de juistheid ervan te verifiëren en eventuele correcties onmiddellijk door te geven op de manier die in dit document wordt beschreven.
5.3. In geval van niet-aanvaarding van de bestelling, garandeert het Skinlabo-personeel een tijdige communicatie met de klant.
5.4. In overeenstemming met wetsbesluit nr. 70 van 9 april 2003, die bepalingen bevat over elektronische handel, om een ​​bestelling te plaatsen moet de Klant:
- plaats een product in de winkelwagen door op het relevante pictogram naast het product zelf te klikken;
- aan het einde van de selectie van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, klikt u op de knop "Bestelling plaatsen" om door te gaan met de aankoop;
- de klant moet zich dan registreren, de site bezoeken met zijn / haar inloggegevens of zijn / haar gegevens invoeren voor een snelle aankoop zonder zich op de site te registreren;
- de klant zal de verzendmethode kunnen kiezen en deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud moeten accepteren;
- de Klant kan dan overgaan tot betaling van de Producten en leveringskosten op de volgende manieren: (i) Visa of Mastercard, VPay Diners Club International, JCB, bankautomaat circuit Maestro; (ii) Paypal express afrekenen; (iii) onder rembours of enige andere methode die op de site wordt aangeboden (zoals geregeld in het volgende punt);
- aan het einde van de bestelling zal de Site automatisch een uniek nummer toewijzen dat zal worden getoond op de definitieve aankoopoverzichtspagina;
- Skinlabo zal, na controle van de betaling en de feitelijke beschikbaarheid van het Product in geval van meerdere aankopen zoals bepaald in punt 6.7 hieronder, de Klant de orderbevestiging sturen die de volgende informatie zal bevatten: i) nummer en datum van de bestelling; ii) detail van het / de Product (en), hoeveelheid, prijs; iii) gekozen betalingswijze; iv) bezorgkosten; v) totaal orderbedrag;
- de Klant verbindt zich ertoe de juistheid van de gegevens in de orderbevestigingsmail te verifiëren en eventuele fouten aan Skinlabo te melden.
5.5. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het verkoopcontract dat tussen de klant en Skinlabo wordt afgesloten.
5.6. Door een bestelling te plaatsen volgens de algemene voorwaarden die op de site aanwezig zijn, verklaart de klant alle informatie die tijdens de aankoopprocedure is verstrekt te hebben gelezen, deze te hebben begrepen en de hierin vermelde algemene voorwaarden volledig te aanvaarden.
5.7. Alleen producten die fysiek op voorraad zijn, kunnen op de site worden besteld. De geïntegreerde functionaliteit van de beschikbaarheid van artikelen op voorraad is nauwkeurig, maar er kunnen kleine vertragingen optreden in de communicatie tussen de werkelijke voorraad en de situatie die op de site wordt vermeld. Bijgevolg kan de beschikbaarheid van het artikel in sommige zeldzame gevallen niet met zekerheid worden gegarandeerd. Als een of meer bestelde artikelen niet onmiddellijk beschikbaar zijn voor verzending, zullen onze medewerkers ervoor zorgen, afhankelijk van de consistentie van de bestelling en de verwachte tijd voor aanvulling, ervoor kiezen om door te gaan met een van de volgende oplossingen:
- het beschikbare materiaal direct verwerken en de ontbrekende Producten zodra deze weer beschikbaar zijn gratis opsturen zonder extra verzendkosten;
- contact opnemen met de klant, die zal beslissen of hij het materiaal in één keer ontvangt, de verwerking van de bestelling vertraagt ​​of de bestelling annuleert voor producten die niet onmiddellijk beschikbaar zijn.
5.8. In het geval van meerdere aankopen van Producten door meer dan één Klant tegelijkertijd, behoudt Skinlabo zich het recht voor om bij ontvangst van de bestelling de beschikbaarheid van het Product te verifiëren en, bij gebreke hiervan, om onmiddellijk de niet-aanvaarding van de geplaatste bestelling.
5.9. Het plaatsen van een product in de winkelwagen houdt geen verplichting in om de aankoop ervan af te sluiten. De Klant kan, totdat hij of zij de procedure voor de aankoop van de Producten heeft voltooid: i) de hoeveelheid wijzigen en / of de Producten die al in de winkelwagen zijn geplaatst, verwijderen; ii) andere producten aan de winkelwagen toevoegen.
5.10. In het gedeelte "mijn account" in het privégedeelte van de klant op de site kunt u uw accountinformatie bekijken, de status van uw bestelling volgen, eventuele retourverzoeken en afleververzoeken doen naar meerdere adressen.
5.11. De bestelling wordt opgeslagen in de database van Skinlabo gedurende de tijd die nodig is om deze uit te voeren en in ieder geval binnen de voorwaarden van de wet.
6. WIJZE VAN BETALING
6.1. Creditcard / betaalpas.
In het geval van aankoop van Producten met betaalmethoden Visa, VPay, Mastercard Diners Club International, JCB, Mastercard Diners Club International, JCB, Maestro-geactiveerde geldautomaten, op hetzelfde moment dat de online transactie wordt afgesloten, zal de referentiebank alleen autoriseren de toezegging van het bedrag met betrekking tot de gedane aankoop. Het bedrag met betrekking tot de verwerkte goederen, zelfs gedeeltelijk, wordt pas daadwerkelijk van de creditcard van de klant afgeschreven wanneer de goederen worden verwerkt vanuit ons magazijn. In het geval van annulering van de bestelling, zowel door de klant als in geval van niet-aanvaarding ervan door Skinlabo, zullen onze medewerkers gelijktijdig de annulering van de transactie en de vrijgave van het toegezegde bedrag vragen. De vrijgavetijden zijn uitsluitend afhankelijk van het banksysteem en kunnen oplopen tot hun natuurlijke vervaldatum (24 dagen vanaf de autorisatiedatum). Zodra de transactie is geannuleerd, kan Skinlabo in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door vertraging bij het niet vrijgeven van het bedrag dat door het banksysteem is vastgelegd. In het geval dat de bestelling van de klant wordt verwerkt na de 23ste dag vanaf de datum van indiening, zal Skinlabo in ieder geval voorzien in de afschrijving, behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren. Tijdens de aankoopprocedure kan Skinlabo op geen enkel moment de informatie met betrekking tot de creditcard van de koper kennen, die via een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de site van de bank die de transactie beheert, wordt verzonden. Geen enkel computerarchief van Skinlabo zal dergelijke gegevens opslaan. Skinlabo kan daarom in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus of oneigenlijk gebruik van creditcards door derden bij het betalen voor producten gekocht op https://Skinlabo.eu.
6.2. Markering.
De klant betaalt contant aan de koerier die de goederen zal afleveren. De dienst is alleen actief op bepaalde vervoerswijzen.
6.3. PayPal.
In het geval van aankoop van goederen met de PayPal-betaalmethode, zal PayPal op hetzelfde moment dat de online transactie wordt afgesloten, onmiddellijk het bedrag afschrijven dat betrekking heeft op de gedane aankoop.
7. PRIJS
7.1. De verkoopprijs van de producten wordt uitgedrukt in euro en is inclusief btw en eventuele andere belastingen die verschuldigd zijn op het moment van aankoop.
7.2. Skinlabo behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de aangerekende prijs de prijs is die op de site wordt vermeld op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en dat er geen rekening wordt gehouden met veranderingen (naar boven of naar beneden) na de verzending ervan.
7.3. Eventuele kortingscodes (%, 1 + 1, 3x2 of andere mechanica), tenzij expliciet anders vermeld, worden altijd als niet-cumulatief beschouwd.
7.4. De verzendkosten en eventuele extra kosten (bijv. Inklaring), indien van toepassing, hoewel niet inbegrepen in de aankoopprijs, worden aangegeven en berekend in de aankoopprocedure voordat de bestelling door de klant wordt geplaatst en ook opgenomen in de webpagina met het besteloverzicht.
8. VERZENDEN
8.1. Elke verzonden bestelling gaat vergezeld van een gedetailleerd transportdocument zoals vereist door D.P.R. 21 december 1996 n. 696. De factuur wordt alleen opgemaakt als hierom wordt gevraagd bij de bestelling door het nummer van uw BTW-nummer in het daarvoor bestemde veld te vermelden. Het document kan worden gedownload vanuit het specifieke gedeelte van uw account op de site.
NB: Het is niet mogelijk om facturering aan te vragen voor een eerder uitgevoerde bestelling.
9. WIJZE EN KOSTEN VAN LEVERING VAN PRODUCTEN
9.1. Skilabo zal de gekochte Producten onmiddellijk per koerierdienst leveren, uitsluitend in landen die tot de Europese Unie behoren.
9.2. Levering vindt plaats binnen 15 werkdagen na aankoop, tenzij tussen partijen een andere termijn is overeengekomen. De bovenstaande levertijden zijn louter indicatief en hoewel ze doorgaans worden gerespecteerd, aanvaardt Skinlabo geen enkele verplichting of garantie dat ze zullen worden gerespecteerd.
9.3. Skinlabo is dan ook in geen geval aansprakelijk voor directe en / of indirecte schade door laattijdige levering.
9.4. Levering vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tijdens normale werkuren (9.00 - 18.00 uur).
9.5. Skinlabo is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de bestelling als gevolg van overmacht in het geval het de bestelling niet uitvoert binnen de tijd voorzien in het contract.
9.6. Bij aflevering van de Producten door de koerier dient de Klant te controleren of:
- het aantal afgeleverde pakketten komt overeen met het aantal vermeld in het begeleidende document;
- de Producten die op de verpakking staan ​​aangegeven, komen overeen met wat daadwerkelijk op de factuur / betalingsstrook staat;
- de verpakking is intact, onbeschadigd of op enigerlei wijze veranderd, ook in het afdichtingsmateriaal (plakband of omsnoeringsband).
9.7. De klant erkent dat het terugtrekken van het product een precieze verplichting is die voortvloeit uit het koopcontract. In geval van niet-levering door afwezigheid van de geadresseerde op het adres vermeld in de bestelling, gaan de goederen in opslag na drie afleverpogingen. De klant blijft achter met de "kennisgeving" van niet-levering. Na 10 dagen opslag worden de goederen teruggestuurd naar de afzender. Indien het Product niet binnen vijf werkdagen na de eerste afleverpoging is opgehaald, kan Skinlabo zich beroepen op ontbinding van het contract overeenkomstig art. 1456 van het Italiaanse burgerlijk wetboek. Zodra het contract is beëindigd, wordt het totale door de klant betaalde bedrag terugbetaald, verminderd met de kosten van een mislukte levering van het product en de kosten voor het retourneren ervan.
9,8. Eventuele schade aan de verpakking en / of het Product of de mismatch in het aantal verpakkingen of indicaties dient de Klant onmiddellijk te melden in het transportdocument.
9,9. Skinlabo kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging in de uitvoering van de bestelling of in de levering van wat is besteld.
9.10. De bezorgkosten, die afhankelijk zijn van de bestemming, het gewicht en het volume van de producten, zijn voor rekening van de klant en worden duidelijk vermeld bij het plaatsen van de bestelling. De betaling van de goederen door de klant zal gebeuren volgens de methode die gekozen is bij het plaatsen van de bestelling. De Klant is niets verschuldigd boven het totale bedrag van de bestelling dat aan het einde van de aankoopprocedure is gemarkeerd.
10. HERROEPINGSRECHT
10.1. Overeenkomstig en binnen de grenzen van art. 52 van de consumentenwet, heeft de klant het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de gekochte producten het herroepingsrecht uit te oefenen, bestaande in de mogelijkheid om de ontvangen producten te retourneren en terugbetaling van de betaalde prijs te verkrijgen, zonder boete en zonder opgaaf van reden.
10.2. Voornoemde termijn gaat in op de dag waarop de Klant of een derde, niet zijnde de vervoerder en door de Klant aangewezen, het Product fysiek in bezit krijgt of:
- in het geval van meerdere Producten die door de Klant via een enkele bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop de Klant of een derde, anders dan de vervoerder en aangewezen door de Klant, het laatste Product fysiek in bezit krijgt;
- bij levering van een goed bestaande uit meerdere partijen of stukken, vanaf de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste partij of het laatste stuk fysiek in bezit krijgt.
10.3. Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend:
- bij levering van goederen op maat of duidelijk gepersonaliseerd;
- bij levering van verzegelde goederen die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering zijn geopend;
- in het geval van de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.
10.4. De klant die besluit gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet Skinlabo een schriftelijke mededeling sturen per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het adres van SKINLABO Srl, in 10121 - Turijn, in Via Varallo, 22 / A, en kan anticiperen op dergelijke communicatie. per e-mail naar info@skinlabo.com, die de aangetekende brief niet zal vervangen.
10.5. Skinlabo moet na de herroeping van de klant, binnen 24/48 uur na ontvangst van de kennisgeving van uitoefening van de herroeping, per e-mail aan de klant een ontvangstbevestiging meedelen van de bereidheid om deze in te trekken.
10.6. Overeenkomstig de wet draagt ​​de Klant de verzendkosten voor het retourneren van de Producten die naar het volgende adres moeten worden gestuurd: BiBiEsse-UFF. INTREKKING / RETOUREN, Via Chieri n. 70/5 - 10020 Baldissero Torinese (TO) - Italië, binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de klant Skinlabo op de hoogte brengt van zijn beslissing om het contract te herroepen (de termijn wordt gerespecteerd als de klant de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de veertien dagen).
10.7. In geval van schade aan de goederen tijdens het transport, zal Skinlabo de klant op de hoogte brengen van de gebeurtenis (binnen de 5e dag na ontvangst van de goederen in haar magazijnen), zodat hij / haar tijdig een klacht kan indienen tegen de door hem gekozen koerier. / haar en terugbetaling van de waarde van de goederen (indien verzekerd) verkrijgen; in dat geval wordt het product aan de klant ter beschikking gesteld voor retournering, waarbij tegelijkertijd het verzoek tot herroeping wordt geannuleerd.
10.8. Skinlabo is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aan of diefstal / verlies van goederen die via onverzekerde zendingen worden geretourneerd; bij aankomst in het magazijn zal het product worden onderzocht om eventuele schade of manipulatie te beoordelen die niet het gevolg is van transport. Als het geretourneerde product beschadigd blijkt te zijn, zal Skinlabo een percentage inhouden op de verschuldigde terugbetaling, als bijdrage in de reparatiekosten.
10.9. Skinlabo vergoedt ook alle kosten gemaakt door de Consument (aankoop van het Product en originele levering daarvan; die voor retourzending zijn uitgesloten) binnen 14 dagen vanaf de mededeling van het herroepingsrecht, en in ieder geval na ontvangst van het geretourneerde Product. , via overschrijving of PayPal. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om onmiddellijk de bankgegevens te verstrekken waarop de terugbetaling kan worden aangevraagd (naam, achternaam, rekeninghouder, IBAN-code).
10.10. Aan het herroepingsrecht zijn in ieder geval de volgende voorwaarden verbonden:
- Skinlabo's producten worden verkocht in een speciale verpakking; dergelijke verpakking wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de producten. Daarom, voor de regelmatige uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, moet het gekochte product intact zijn en worden teruggestuurd in de originele verpakking, compleet met al zijn onderdelen (inclusief verpakking en eventuele documentatie en accessoires om schade aan de originele verpakking te beperken) .
- de retourzending, tot ontvangst door Skinlabo, onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant valt;
- Skinlabo is in geen geval aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van de geretourneerde Producten;
- bij aankomst op het hierboven vermelde retouradres, zal het product worden onderzocht om eventuele schade of manipulatie te beoordelen die niet het gevolg is van transport.
10.11. De Consumentklant verliest het herroepingsrecht wegens het ontbreken van de essentiële voorwaarde van integriteit van de Producten (verpakking en / of de inhoud daarvan), in gevallen waarin Skinlabo vaststelt:
- gebrek aan of beschadiging van de buitenverpakking;
- gebrek aan of beschadiging van de originele binnenverpakking;
- de afwezigheid van integrale elementen van de PR.
11. GARANTIES
11.1. Alle defecten of defecten veroorzaakt door toevallige gebeurtenissen of door de verantwoordelijkheid van de klant of door een gebruik van het product dat niet overeenkomt met het beoogde gebruik en / of met de technische documentatie die bij het product is gevoegd, zijn uitgesloten van de omvang van de wettelijke garantie.
11.2. Skinlabo is aansprakelijk wanneer het conformiteitsgebrek zich manifesteert binnen twee jaar na levering van het Product, tenzij een conventionele garantie wordt verstrekt na die periode.
11.3. De Klant zal het defect of defect binnen twee maanden na ontdekking ervan aan Skinlabo melden (tenzij Skinlabo het bestaan ​​van het defect heeft erkend of verborgen).
11.4. Een actie om gebreken te doen gelden die niet opzettelijk door de verkoper zijn verborgen, verjaart binnen zesentwintig maanden na levering van de goederen (de klant die is overeengekomen om het contract uit te voeren, kan echter altijd zijn rechten doen gelden onder dit artikel, op voorwaarde dat het gebrek conformiteit is gemeld binnen twee maanden na ontdekking en voor het verstrijken van twee jaar na levering).
11.5. In geval van een gebrek aan overeenstemming, kan de Klant kosteloos (inclusief verzendkosten) om herstel door herstelling of vervanging verzoeken, naar zijn keuze, tenzij de remedie objectief onmogelijk of buitensporig duur is in vergelijking met de andere.
11.6. De bovenstaande remedie moet als buitensporig bezwarend worden beschouwd als het onredelijke kosten oplegt aan Skinlabo in vergelijking met de andere, rekening houdend met: a) de waarde die het product zou hebben als er geen gebrek aan overeenstemming was; b) de omvang van het gebrek aan overeenstemming; c) de mogelijkheid dat de alternatieve remedie kan worden uitgevoerd zonder significant ongemak voor de klant.
11.7. De vervangingen zullen worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn vanaf het verzoek en zullen geen noemenswaardige overlast veroorzaken voor de klant, rekening houdend met de aard van het product en het doel waarvoor het is gekocht.
11.8. De Klant kan, naar zijn keuze, om een ​​passende prijsvermindering of beëindiging van het contract verzoeken in een van de volgende situaties:
- vervanging is onmogelijk of buitensporig duur;
- Skinlabo heeft het niet binnen een redelijke termijn vervangen;
- de eerder uitgevoerde vervanging aanzienlijke overlast heeft veroorzaakt voor de Klant.
11.9. Na melding van het gebrek aan conformiteit kan Skinlabo de Klant een ander beschikbaar verhaal aanbieden, met de volgende gevolgen:
i) indien de Klant reeds om een ​​specifieke remedie heeft verzocht, blijft de verkoper verplicht deze uit te voeren, met de nodige gevolgen voor het begin van de passende termijn voor herstel of vervanging, tenzij de Klant de voorgestelde alternatieve remedie aanvaardt;
ii) als de Klant nog niet om een ​​specifieke remedie heeft verzocht, moet de Klant de voorgestelde remedie accepteren of deze afwijzen door een andere remedie te kiezen op grond van dit artikel.
11.10. Een klein gebrek aan conformiteit, waarvoor het niet mogelijk was of het buitensporig kostbaar is om de vervanging te verhelpen, geeft geen recht op beëindiging van het contract.
12. KLACHTEN EN CLAIMS
12.1. Elke klacht moet worden gericht aan: SKINLABO S.r.l. Via Varallo, 22 / A, 10121 Turijn, - Italië.
12.2. Klachten die per e-mail of via een contactformulier met de site worden ingediend, worden niet geaccepteerd en als geldig beschouwd.
12.3. Voor geconstateerde problemen of anomalieën wordt de klant uitgenodigd om, alvorens verder te gaan met de klacht, contact op te nemen met het Skinlabo-personeel via het daarvoor bestemde gedeelte op de site. In bijna alle gevallen is elk probleem binnen een paar uur opgelost.
12.4. In overeenstemming met artikel 141-sexies, lid 3 van de consumentencode, informeert Skinlabo de klant dat, in het geval dat de klant een klacht rechtstreeks bij Skinlabo heeft ingediend, waarna het aldus ontstane geschil niet kon worden opgelost, de Skinlabo informatie zal verstrekken over de instantie of organen voor alternatieve geschillenbeslechting voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot verplichtingen die voortvloeien uit een contract dat is gesloten onder deze algemene voorwaarden (cc. d. ADR-entiteiten, zoals aangegeven in de artikelen 141-bis en volgende. Consumentenwet) , waarin wordt aangegeven of het van plan is deze entiteiten te gebruiken om het geschil op te lossen.
12.5. Skinlabo informeert de Klant ook dat er een Europees platform voor de online beslechting van consumentengeschillen (het zogenaamde ODR-platform) is opgericht. Het ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/; via het ODR-platform kan de Klant de lijst van ADR-entiteiten raadplegen, de link naar de site van elk van hen vinden en een online geschillenbeslechtingsprocedure starten waarbij hij betrokken is.
12.6. In elk geval heeft de klant het recht om het geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden voor te leggen aan de bevoegde gewone rechter, ongeacht de uitkomst van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot consumentenrelaties door middel van de procedures uiteengezet in deel V, titel II-bis consumentencode.
12.7. De klant die in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Italië woont, heeft mogelijk ook toegang, voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze algemene voorwaarden, tot de Europese procedure voor geringe vorderingen die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 861 van de Raad. / 2007 van 11 juli 2007, op voorwaarde dat de waarde van het geschil niet hoger is dan, exclusief rente, rechten en kosten, € 2.000,00. De tekst van de verordening is te vinden op de website www.eur-lex.europa.eu.
13. OMGAAN MET PERSOONLIJKE GEGEVENS
De gegevens van de Klant worden door Skinlabo verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig en voor de doeleinden van Wetsbesluit nr. 196/2003 en EU Reg. Nr. 679/2016, zoals gespecificeerd in de informatie op de site.
14. AUTEURSRECHT
Alle inhoud op https://Skinlabo.eu, inclusief tekst, documenten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, hun opstelling en aanpassingen, zijn beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht (wet nr. 633 van 22 april 1941 en daaropvolgende wijzigingen, Koninklijk Besluit nr. 929 van 21 juni 1942 en latere wijzigingen) en vallen onder het auteursrecht. De website www.skinlabo.eu kan ook afbeeldingen, documenten, logo's en handelsmerken bevatten van derden die SKINLABO S.r.l. uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. om ze te publiceren. De reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud, teksten, documenten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen en grafische afbeeldingen is verboden. Elk misbruik zal worden vervolgd in overeenstemming met de geldende wetten.
15. JURISDICTIE
15.1. Voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering, interpretatie en schending van de koopovereenkomsten die online via de Site zijn aangegaan, is de rechtbank bevoegd van de plaats waar de Klant zijn gewone verblijfplaats heeft.
16. SLOTOPMERKINGEN
Skinlabo gelooft in de kwaliteit van haar producten en probeert de beste ingrediënten op de markt aan te bieden. Dit gezegd hebbende, dient u rekening te houden met het volgende:
- zorg ervoor dat u niet allergisch bent voor een van de ingrediënten van de producten voordat u het aanbrengt;
- Skinlabo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reacties op de ingrediënten van de verkochte producten;
- geen van onze producten mag worden gebruikt als vervanging voor medische zorg of klinische behandeling;
- de informatie die op www.skinlabo.com wordt gepubliceerd, is niet bedoeld als genezing of behandeling van dermatologische problemen en mag in geen geval als zodanig worden beschouwd;
- het advies gegeven op www.skinlabo.eu of verstrekt door de Klantenservice is alleen voor informatieve doeleinden en is geenszins bedoeld ter vervanging van medisch advies;
- Raadpleeg uw arts als u vragen heeft.